Làm thế nào để tôi tạo ra các biểu đồ chênh lệch (spread) hoặc biểu đồ theo tỷ lệ?

Theo dõi

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.