Trong phân tích kỹ thuật, S1 và R1 là ký hiệu gì?

Theo dõi

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.