ฉันสามารถเพิ่มฟังก์ชั่นสเกลวัดแบบเป็นเปอร์เซ็นต์เข้าไปในแผนภูมิทางเทคนิคได้อย่างไร

ติดตาม

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น