ฉันสามารถสร้างแผนภูมิสเปรด/อัตราส่วน (spread/ratio) ได้อย่างไร?

ติดตาม

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น