รูปแบบใดได้นำมาใช้เพื่อคำนวณเส้นโค้งผลตอบแทน?

ติดตาม

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น