เหตุใดราคา “ปิดตลาดครั้งก่อน” จึงต่างจากราคาปิดตลาดในตารางข้อมูลย้อนหลัง?

ติดตาม

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น